artikler

Høst af rødsvingel. (Kilde: O. Thøgersen: Danske Landboforeningers Frøforsyning 1906 - 27. januar – 1981)

Hold banen fri for fremtiden, opfordrede Anders Nielsen i 1911. I Dansk Landbrugs Frøselskab hed det i formandsberetningen for 2009: „Lad være med at genere os. Lad være med at gå i vejen“. Grundtanken var den samme. Landbruget kan skabe store værdier, hvis det bare får råderum …

Læs mere