artikler

Anders Nielsen nævnes ofte med tilnavnet „Svejstrup Østergaard“. Så kunne man skelne ham fra de mange andre Anders Nielsen’er, der færdedes i landbrugskredse. Især havde man brug for ikke at blande ham sammen med den Anders Nielsen, der i en periode var Venstres partiformand og senere blev landbrugsminister.

„Mit hus er min fæstning“ er ofte citeret som Anders Nielsens valgsprog. Svejstrup Østergård var i hvert fald udgangspunktet og basen for hans udadvendte virke og dermed en vigtig del af hans historie. Men ikke kun hans! I Andelsbladet kunne man i 1938 læse dette: „Naar Svejstrup Østergaards Navn nævnes ud over Landet, da har fru Kirstine Nielsen sin store Part af Æren for dette Stednavns Velklang.“

I dette afsnit berettes om ægteparrets liv på Svejstrup Østergård.