artikler

Foto omkring 1940 af „Smukt Eksemplar af en Sølvræv“, den tids foretrukne pelsdyr. (Kilde: Alf Lund: Pelsdyravl i Danmark.
Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab 1944.)

Produktion af mink bør forbydes. Dygtige minkavlere kunne bruge deres evner på mere værdifulde områder. Det bedste ville være om efterspørgslen helt ophørte …

Sådan lød et indlæg i debatten om minkavl i 2009. Pelsdyravlerforeningen var naturligvis ikke enig.

Læs mere