artikler

Frugtavlere og fiskere var blandt de nye medlemmer af Andelsudvalget efter Anders Nielsens tid. (A. Axelsen Drejer: Dansk Andelsbevægelse i ord og billeder. Andelsudvalget / Det danske Forlag 1949)

Andelsudvalget fik sine skrammer under Anders Nielsens formandskab, men det kom sig. I de følgende år voksede medlemsskaren støt – et udtryk for en levende andelsbevægelse i stadig forandring. For udvalget betød udviklingen, at det i 2009 blev en del af „Landbrug og Fødevarer“ …

Læs mere