artikler

Udsnit af forsiden på det allerførste Andelsbladet.

„I Andelsbladets Startning tog jeg virksom Del, fik straks Sæde i Redaktionen, og er nu Bladets Redaktør. Vi har 10.000 Holdere“ kunne Anders Nielsen opsummere i 1907. Andelsbladet var Andelsudvalgets talerør, og redaktøren satte dagsordenen …

Læs mere