artikler

Diagram over udviklingen i landbrugets omkostninger og salgspriser fra 1948 til 1960. (Johs. Olesen i Landbruget 1901-1961. Dansk Andels Gødningsforretning 1961)

I 1950’rne faldt landmændenes realindkomst. En del opgav landbruget og fik i stedet arbejde i industrien eller i servicefagene. Andre forsøgte at begrænse omkostningerne og øge produktionen. Effektivisering blev et nøgleord, og med den fulgte også en øget specialisering …

Læs mere