artikler

Anders (født 1859) voksede op på en gård på Skanderborgegnen, mens Kirstine (også født 1859) var gårdmandsdatter fra Slagelsekanten. Der var tale om to større gårde, så selv om Anders Nielsen senere har fortalt om bøndernes nøjsomme liv og den ensformige, simple kost, så har vi ikke grund til at tro, at de to børn gik sultne i seng. Som andre børn på den tid har de deltaget i gårdens arbejde, hvor de kunne. På den måde lærte de både landbokulturen og landbrugsfaget at kende fra barnsben af.

Anders har senere fortalt om dele af sin barndom, så den ved vi mest om. Den var også den mest omskiftelige.