artikler

Den 31. marts 1882 blev 22-årige Anders Nielsen 30 gift med 23-årige Ane Kirstine Pedersen. Dagen efter flyttede de ind på Svejstrup Østergård mellem Ry og Skanderborg. Deres unge alder til trods havde de vovet springet og købt deres egen gård. Helt uforberedte var de nu ikke. De kom begge fra landbohjem og havde brugt en del af ungdomstiden på at uddanne sig.

Anders’ og Kirstines tidlige erfaringer havde gjort dem parat til et liv som gårdejere, men mere end det. De havde begge fået en samfundsinteresse og en virkelyst, som skulle præge dem i hele deres voksenliv.

De oplevelser, der formede dem, er beskrevet i dette afsnit.