artikler

I 1941 holdt A. Axelsen Drejer et radioforedrag om Anders Nielsen. Her sagde han om Kirstine:

„Hun havde gennem de mange Aar staaet for Styret i Hjemmet og paa Gaarden og dermed rent praktisk muliggjort, at han kunde ofre hele sin Tid paa de ydre Opgaver. Hun var en af de solide, dygtige Husmødre og Hustruer, som vi jo skylder adskillige Fortjentsmedaljer.“

Denne opfattelse af Kirstine som den dygtige kvinde bag den udadvendte mand går igen i mange beskrivelser af hende. Men den er slet ikke fyldestgørende. Som medlem af Dansk Kvindesamfund var Kirstine næppe indstillet på at stå i skyggen af sin mand. Faktisk drev hun Svejstrup Østergård i flere år end Anders, og ved siden af arbejdet på gården var hun selv engageret i et omfattende foreningsarbejde. Kirstine er én ud af en lang række samtidige kvinder, der var stærkt optaget af forholdene i samfundet og ikke holdt sig tilbage for at blande sig. Deres muligheder var imidlertid begrænsede i et mandsdomineret samfund, og også historieskrivningen har gang på gang tilsidesat dem. Her skal Kirstine dog ikke forbigås.