artikler

Efter nogle år kom Andelsbankens store hal i Axelborg i København igen til at rumme en Andelsbank.
(A. Axelsen Drejer: Dansk Andelsbevægelse i ord og billeder. Andelsudvalget / Det danske Forlag 1949)

„Nu er det let at se, at Andelsbanken i Grunden var solvent og kun behøvede Andelsfolkenes Tillid og Sammenhold“, stod der i Husmandshjemmet i 1928. Indskyderne i banken havde fået udbetalt godt 91 % af deres indestående og det trods de store omkostninger ved selve likvidationen …

Læs mere