artikler

Svejstrup Østergård før ombygningerne i begyndelsen af 1900-tallet

I 1928 blev Kirstine Nielsens 70 års fødselsdag omtalt i „Vort Landbrug“. Det skete „ikke alene, fordi hun var den fremragende Landbrugsrepræsentants dygtige Hustru, men ogsaa og særlig fordi fru Nielsen har ydet en betydningsfuld Gerning som Leder af Driften paa en større Bondegaard“ …

Læs mere