Fremtiden

Stigende behov for fødevarer i takt med befolkningstilvækst, klima, miljø og bæredygtigt landbrug er bare nogle af de emner du kan læse om i dette kapitel om dansk landbrugs fremtid.