Malthus' antagelse om udvikling i fødevareproduktion og befolkningstal. Foto: Danish Crown.

Er vi nået til den grænse, hvor fødevareproduktionen ikke mere kan følge med befolkningstilvæksten? Den seneste fødevarekrise med kraftigt stigende priser på især korn gør spørgsmålet relevant. Malthus - den anerkendte engelske økonom, som levede i 1766-1834 - tog dog ikke højde for den kraftige effektivitetsstigning, der har været i landbruget over hele verden. Kunstgødning, pesticider, planteforædling, stordrift, rådgivning, undervisning m.m. har været væsentlige drivkræfter for at øge produktionen. Det er sandsynligt, at Malthus aldrig helt får ret, men det kræver en vedvarende indsats for at finde og udvikle effektive og bæredygtige teknologier, som kan øge verdens samlede landbrugs- og fødevareproduktion.