Verdens samlede befolkning. Forventet udvikling frem til 2050

Frem til 2050 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden at skulle mætte. Der er sandsynligvis mere end 9 mia. mennesker på jorden i 2050.

Allerede i dag sulter 1 mia. mennesker, og 2 mia. mennesker under- eller fejlernærede.

Samtidig vil arealet med landbrugsjord kun stige med 5-10 pct. Desuden vil bybefolkningen andel af den samlede befolkning stige fra 40 pct. til 70 pct. Endeligt er det også sandsynligt, at en betydelig del af landbrugsjorden skal bruges til at producere bioenergi. Det betyder, at verdens samlede landbrugsproduktion skal fordobles frem til 2050, og dermed er presset på landbruget og på produktivitetsstigninger betydeligt de kommende årtier.

Hvordan kan verdens landmænd fordoble produktionen på 40 år?