Selvejet har gennem mange årtier været en af grundstenene i dansk landbrug, og selvejet har haft – og har stadig – mange fordele. Udviklingen i retning af større ejendomme gør imidlertid selvejet mere og mere problematisk. Udviklingen går dog allerede i dag i retning af mere selskabs- og mindre selveje.

Det er givet, at nye ejerformer kan bidrage til nye vækst, bedre konkurrenceevne og øget indtjening på nogle områder. Det er også givet, at selvejet under alle omstændigheder er under pres og vil få en stadig mindre betydning som ejerform i dansk landbrug fremover. Omvendt er det imidlertid også sikkert, at nye ejerformer i sig selv ikke løser alle problemer i dansk landbrug – og på nogle områder skaber selskabseje og ekstern kapital nogle helt nye udfordringer for landbrugserhvervet.