artikler

Vestermølle kan med sikkerhed spores tilbage til 1573, men ejendommen er formodentlig langt ældre. Flere forhold taler for, at møllen meget vel kan stamme helt tilbage til 1200-tallet.

Talrige generationer af møllere og deres ansatte har altså levet deres liv på dette sted. Om nogen ved vi meget, om andre kun lidt eller slet intet. Men alle har de hentet deres daglige brød gennem arbejdet i møllen og på de tilhørende jorder.

I det følgende kan du læse om begivenheder og betingelser, som Vestermølles beboere har været optaget af – i gode og i svære tider, i krig og i fred.

Med musen kan du klikke dig ind på det århundrede, du er interesseret i, og derfra klikke videre til forskellige historier. Her finder du en række billeder med tilhørende korte tekster. Dette er altså ikke et traditionelt museum med ting og sager, men et moderne virtuelt museum.

Rigtig god fornøjelse.