artikler

1600-tallets Rasmus Jensen var møller på Vestermølle i 50 år. 1700-tallets Rasmus Jensen blev kun 46 år gammel og måtte nøjes med 10 år som møller mellem 1730 og 1739.

I den tid malede møllen stadigt korn for bønderne i Fruering, Gram og på Ladegården. Landbruget fortsatte med dyrehold og agerbrug. Christian 6. var stadig enevældig konge og styrede landet ved hjælp af en række embedsmænd. De indberettede blandt andet om forholdene omkring Skanderborg Sø.