artikler

I 1536 blev Reformationen indført i Danmark. Den katolske bispemagt blev afskaffet, og bispegodset blev overtaget af kronen. Ring Kloster blev et kongeligt len.

Ved Skanderborg sø skete der nu ikke de store forandringer. De nonner, der ønskede det, blev indtil videre boende i klostret. Mogens Gøye havde været klostrets forstander siden 1532, og han fortsatte med at bestyre dets ejendom. Han forvaltede i forvejen Skanderborg Len og var således godt kendt af lokalbefolkningen.

Bønder og møllere fortsatte deres daglige dont under de kendte betingelser. I perioder gik det godt, men til andre tider blev livet svært på grund af ulykker, sygdom og misvækst.

I dette afsnit fortælles om livet i almindelighed på Vestermølle og på andre møller i 1500-tallet. Særlige begivenheder, der brød Vestermølles hverdag på den ene eller anden måde, omtales i det følgende afsnit.