artikler

Akvarel af Rasmus Christiansen, Bystævne (Tune Landboskole)

Med 1700-tallets landboreformer blev de traditionelle bønder afløst af en ny slags landmænd. De var parate til at prøve nye afgrøder og andre metoder. Casper Asmussen var sådan en moderne bonde, og det nød Vestermølle godt af …

Læs mere