artikler

1800

Hans Bøgh videreførte Vestermølle efter sin far, den første selvejer. Imens var samfundet under forandring. I 1803 blev der indført en ny fattiglov, og i 1814 kom den nye skolelov. Begge var tænkt som en forbedring. Men ikke alt blev bedre i Hans Bøghs tid som møller. Danmark kom i krig med England og måtte afstå Norge i 1814. Året før prøvede Danmark at gå bankerot.

Det var også en tid, hvor der blev stadigt flere danskere. Jord blev en efterspurgt vare, og der blev udstykket mange små landbrugsejendomme. Priserne steg, men så vendte billedet. Og Hans Bøgh oplevede sin egen personlige tragedie.