artikler

Vestermølle dukker op i kilderne første gang i 1573. Vi tror dog, at møllen er meget ældre. Vi ved med sikkerhed, at den i 1500-tallet først hørte under Ring Kloster, siden Ring Kloster Len og endeligt under Skanderborg Len. Det har dog næppe gjort den store forskel for møllens beboere.

Vi ved også, at den i slutningen af århundredet fik tilføjet lidt jord. Her blev grunden lagt til det landbrug, som i løbet af de næste 350 år blev Vestermølles vigtigste funktion.

Vi ved ikke ret meget om de enkelte møllere, men i dette afsnit kan du læse om ejerne og de forhold, som gjaldt for en 1500-tals møller ved Skanderborg sø.