artikler

I den første tredjedel af 1500-tallet var Vestermølle en del af Ring Klosters ejendom. Det var der ikke noget usædvanligt i. Mange møller var tilknyttet klostrene, og Ring havde mindst seks møller under sig.

Det var mere usædvanligt, at beboerne i Ring Kloster ikke var munke, men derimod nonner. De tilhørte benediktiner-ordenen. Hvad det betød, og hvad der foregik i klostret, kan du læse mere om i dette afsnit.