artikler

Jyske Lov af 1241, her gengivet i Codex Holmiensis 37 fra ca. 1280. (Det Kongelige Bibliotek)

Jyske Lovs kapitel IV handler om „Hvem der er nærmest til at arve“. Her hedder det, at „broder tager to lodder og søster den tredje lod både efter fader og moder og ligeledes efter søskende.“ Men det var man nu ikke helt enig i på Vestermølle …

Læs mere