artikler

Udsnit af Jordebog for Skanderborg Len 1661.

I jordebøgerne kan man se de enkelte ejendommes afgifter. Her ses Vestermølles fra 1661. Rasmus Jensen skulle betale 15 ørte mel og yderligere ½ ørte byg for et stykke jord i Holtskov, som møllen var bevilget i 1592 …

Læs mere