artikler

Foto af medarbejdere fra Vestermølle, antagelig omkring 1905. (© Skanderborg Historiske Arkiv)

I begyndelsen af 1900-tallet var der stadigt mange ansatte på de danske gårde. Det forhold ændrede sig ikke med de tidligste landbrugsmaskiner, som det også fremgår af fotografiet af Vestermølles arbejdere omkring tærskeværket. Mekaniseringen slog først for alvor igennem i 1960’rne …

Læs mere