artikler

Matrikelkort over skovgrunde i Fruering, Gram og Skårup (Skanderborg Lokalhistoriske Arkiv).

En del af Vestermølles skov er fredskov. Det er et levn fra landboreformernes tid. Men udskiftningen af landbrugsjorderne optog nu ikke Vestermølle nær så meget, som den optog møllens naboer …

Læs mere