Sammenlægningsgrænser ifølge landbrugsloven samt gns. bedriftsstørrelser for heltidsbrug og alle brug i Danmark

Hvad skaber strukturudviklingen? Årsager og drivkræfter Landbrugets strukturudvikling skyldes en lang række økonomiske, strukturelle og teknologiske forhold, som i en kompleks sammenhæng både hæmmer og fremmer strukturudviklingen. Teknologi, stordriftsfordele og lovgivning er vigtige årsager.