Strukturudvikling er mere end blot antallet af landbrugsbedrifter og deres størrelse.

Strukturudvikling omfatter

  • Antallet af landbrugsbedrifter
  • Landbrugsbedrifternes gennemsnitlige størrelse
  • Landbrugsbedrifternes størrelsesfordeling
  • Specialisering
  • Geografisk fordeling
  • Koncentration
  • Ejerformer
  • Vertikal integration
  • Indsatsfaktorer
  • Globalisering

Overordnet set bør strukturudvikling ikke i sig selv være et mål, og det bør ikke være et mål i sig selv at fremme strukturudviklingen Strukturudvikling kan være løftestang for en mere effektiv produktion