Hvedepriser i USA - og fødevarekrisen i 2007-08.

Hele verden oplevede en global fødevarekrise i 2007-08. I denne periode steg først priserne på især korn men også mejeriprodukter. I første halvdel af 2008 faldt priserne igen, og priserne er nu igen tilbage på niveauet før fødevarekrisens start.

Fødevarekrisen fik - selv om den var relativt kortvarig - mange forskelligartede konsekvenser. På nogle områder er situationen igen blevet normal, men på andre områder ses der stadig markante konsekvenser. F.eks. medførte f ødevarekrisen en alvorlig forværring af sult-problemerne i flere u-lande. Næsten en milliard mennesker sulter hver dag, og fødevarekrisen øgede antallet af sultende med mere end 100 millioner mennesker.

Fødevarekrisen medførte, at nye perspektiver er kommet på dagsordenen. Også en række politiske og moralske dilemmaer og spørgsmål er opstået i kølvandet på fødevarekrisen:

„Fuel vs. food“ - kan vi tillade os at bruge fødevarer til energi, når der mangler fødevarer, og folk dør af sult?

„Jord - til natur eller til fødevareproduktion?“ Skal vi opdyrke naturområder for at sikre en bedre fødevareforsyning?

„Fødevarer og ny teknologi“. Skal vi tillade GMO for at producere flere fødevarer og skabe en bedre fødevareforsyning?