Rammer og vilkår for den fremtidige strukturudvikling