Hvad betød fødevarekrisen?

Fødevarekrisen blev en kortvarig men særdeles kraftig prisboble, som varede mindre end et år. Konsekvenserne var imidlertid alvorlige nok:

  • Fødevarekrisen kostede ca. 300.000 børn livet,
  • antallet af sultende mennesker steg med næsten 200 mio. til i alt 1 mia.
  • 2 mia. mennesker fik ikke tilstrækkelig sund kost, og
  • 40 mio. mennesker fik permanente skader på grund af fejlernæring.