artikler

Litografi af A. Nay efter forlæg af F. Richardt:
Rødding Højskole – den første danske højskole, oprettet 1844.

Først deltog Anders Nielsen i højskolebevægelsen, både som elev og som lærer. Siden gik han aktivt ind i landbrugets foreninger. Betød det, at det var højskolen, der skabte landbrugets ledere? Ja, det har der været spekuleret en del i …

Læs mere