artikler

Anders Nielsen gik ind i Skanderborg Landboforening i 1883. „Siden den Tid har jeg med Interesse taget Del i Landboforeningslivet, og man har derfra givet mig mange Opgaver at løse,“ fortalte han i 1907.

„Opgaver“ er det helt rigtige ord. For selv om Anders Nielsens mange store resultater kan få os til at tro, at projekterne må være gået let, så var det slet ikke tilfældet. Der skulle overvindes mange forhindringer, og prisen var høj. „Den megen Syslen med det offentlige gør, at man deler mindre med Familien end godt er“, sagde han selv.

Alligevel blev han ved. Han kunne ikke sige nej, når hans standsfæller bad ham stå i spidsen for et projekt. „Jeg…véd kun, at det er en Magt, som jeg ikke kan modstaa.“ erklærede han i Andelsbladet 1919.