artikler

Det blev en lang proces, før Andelsbanken kunne slå porten op for sine første kunder.

Andelsudvalgets Bankudvalg udformede i 1907 et grundlag for en kommende Andelsbank. Bagefter blev udkastet fremlagt på de jyske landboforeningers delegeretmøde. Anders Nielsen var tilfreds med reaktionen. „Modtagelsen var ubetinget gunstig“, noterede han …

Læs mere