artikler

Ak, Neergaard, for J. C. Du hopped og sprang og ændred’ og kagled’ og galed’. Du hørte ej Øksebladets Klang før han trak det af Foderalet.

Se nu paa den Herre af ›Magt og Aand‹, det gik som vi havde formodet.
Moralen er: Rækker man Fanden sin Haand, saa tager han hele Ho’det.


Det bliver J. C. Christensen, der fælder Neergaard, med Socialdemokraterne og de Radikale som Haandlangere.(Dagspressen)

Tegning af Alfred Schmidt i Klods Hans 1909 No.45: Et nydeligt Trekløver.

I Aaret 1908 valgtes jeg til Folketingsmand for Sæbykredsen, men faldt Aaret efter. Jeg kom til at sidde mellem de to Stole, hvorpaa sad henholdsvis N. Neergaard med de fremskudte Forter og I. C. Christensen med Hærordningen af 1909.

Anders Nielsens levnedsberetning fra 1923.

Læs mere