artikler

Anders Nielsen stod i spidsen for en række andelsvirksomheder, men langt fra dem alle. Mange andre brancher – både inden og uden for landbruget – har organiseret sig efter andelsprincippet. Her skal blot omtales et mindre udvalg, nemlig slagterierne, frøforsyningen og pelsdyravlerne.