artikler

I 1922 udtalte Anders Nielsen følgende:

„Efterhaanden som Andelsforeningerne voksede frem, gled jeg over i dem, bort fra det forberedende, skabende Led, Landboforeningerne. Og jeg er blevet i Arbejdet for Andelssagen.“

Anders Nielsen var optaget af bøndernes muligheder for at drive et økonomisk sundt landbrug. I Landboforeningerne havde han fokus på uddannelse og oplysning. De var indirekte, men væsentlige forudsætninger for et moderne landbrug. Andelsselskaberne styrkede også bøndernes økonomi, men mere direkte og målbart, og de blev hans næste store projekt.