artikler

Annonce for Anders Nielsens Lommebog i Andelsbladet 1907

„Jeg er Udgiver af: And. Nielsens „Lommebog for Landmænd“ (ca.11000 Exempl) nu paa 10nde Aargang og tjener noget paa den“, fortalte Anders Nielsen i 1907. For Anders var lommebogen på samme tid et stykke oplysningsarbejde og en forretning …

Læs mere