artikler

Den unge Anders Nielsen, der gerne stillede sig i spidsen for „Regnskabsudvalget“
i De jydske Landboforeninger.

I 1896 var statskonsulent Fr. Hansen ikke glad for at skulle tale om regnskabsføring i landbruget. Spørgsmålet var nemlig „ikke meget paaskønnet af Landmændene, men Regnskabsspørgsmaalet var dog erkendt for at være et meget vigtigt Spørgsmaal“. Anders Nielsen var helt enig …

Læs mere