artikler

Foto senest 1902, Professor Segelcke holder Foredrag over Mælkerilære paa Landbohøjskolen.

Anders Nielsen har fortalt, at Emdrupborg højskole underviste på „en saa almenfattelig Maade, at det ikke kræver videnskabelige Forkundskaber for at kunne fattes og tilegnes.“ Men Anders var parat til større udfordringer, og så begyndte han på Landbohøjskolen …

Læs mere