artikler

Som ung havde jeg fremherskende politiske Interesser – jeg ser nu at jeg gemmer paa Opfordringer fra 17 forskjellige Valgkredse om at blive Kandidat til Rigsdagens Folketing – men da jeg ikke havde Raad sagde jeg altid nej. Senere hen har jeg dog søgt Valg to Gange (Grenaa og Horsens) men navnlig sidste Gang var jeg saa fuldstændig optaget af Foreningssager at jeg egentlig ikke forberedte mig til Valgkampen.

Sådan beskrev Anders Nielsen sin politiske interesse i sin levnedsberetning fra 1907. Han prøvede faktisk også at sidde i Folketinget – men ikke ret længe.