artikler

Tegning af ukendt tegner i Klods Hans 1917

I et tilbageblik i Andelsbladet 1907 hed det: „Under de politiske Kampe på Delegeretmøderne 1886-1888 hævdede A.N. en selvstændig Stilling uden at underordne sig Partidisciplinen.“ Anders Nielsen var ikke ligefrem, hvad man kunne kalde en lydig partisoldat …

Læs mere