artikler

Anders Nielsen var blandt stifterne af Andelsudvalget i 1899. Her skulle repræsentanter for de større sammenslutninger inden for andelsbevægelsen varetage fælles interesser, navnlig udadtil.

Også de såkaldte landøkonomiske foreninger diskuterede af og til muligheden for et fælles organ til at tale erhvervets sag over for rigsdagen. Men det kneb med at blive enige, for foreningerne var kede af at skulle afgive noget af deres myndighed. Der opstod imidlertid flere og flere situationer, hvor landbruget savnede at kunne tale med én stemme. Anders Nielsen pressede på, og efter flere forsøg blev Landbrugsrådet af 1919 dannet. Det kom til at eksistere i 90 år.