artikler

„Det der mest har interesseret mig har været de Spørgsmaal, der kunde forøge Landbrugets pekuniære Udbytte.“ Sådan skrev Anders Nielsen i 1907. Siden har man især husket ham for oprettelsen af en lang række andelsselskaber. De gavnede netop landbrugets økonomi, blandt andet ved at lade forretningernes overskud gå tilbage til bønderne.

Anders’ første indsats gjaldt imidlertid et helt andet område. Lige fra han som 20-årig begyndte at undervise på Karise Højskole, var han stærkt optaget af at bringe sine faglige kundskaber videre til andre landboere. Hvis bønderne skulle klare sig godt, måtte de nemlig modernisere og udnytte den sidste nye viden. Og det bidrog Anders til, hvor som helst han kunne komme til det.