artikler

I 1922 fejrede Anders og Kirstine Nielsen deres 40 års jubilæum som ejere af Svejstrup Østergård. En tidligere formand for Skanderborg Landboforening, P. Christensen holdt en tale og sagde blandt andet:

Nogle er født med en Korporalstok i Tornystret og maa holde sig til Sektionen (Egnen). Enkelte er født med en Marskalstav og maa holde sig til Brigaden (Landet). Til de sidste hører ubetinget And. Nielsen

Han havde ret. Ligesom Anders hurtigt blev en del af ledelsen i Skanderborg Landboforening, sådan gik det også i Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab og i Foreningen af jyske Landboforeninger. Hans særlige evner og store arbejdskraft blev hurtigt bemærket, og så fik han chancen for at arbejde for et langt større publikum end i Skanderborg. Den chance udnyttede han.