artikler

Uddrag af Andelsbladets referat fra Det sjællandske Landbo-delegeretmøde november 1916

„De samvirkende danske Landboforeninger“ var et forsigtigt forsøg på at skabe et fælles organ for landboforeningerne. Samvirket blev styrket i 1916, og året efter blev Anders Nielsen formand. Men målet var stadig ikke nået. Anders ville have hele landbruget samlet. Han ønskede et landbrugsråd …

Læs mere