artikler

De sidste 30 år af 1800-tallet var præget af stærke politiske modsætninger. I rigsdagen kæmpede Venstre og Højre om magten. Den ene part havde flertal i Folketinget, den anden i Landstinget. Højre omfattede især de gamle privilegerede klasser - Venstre havde sine tilhængere i den nye tids bondebefolkning. Inden for Venstre var der igen flere forskellige grupperinger.

Anders Nielsen var også optaget af politik, men han skelnede imellem partipolitik og faglig landbopolitik. Her kan du læse om Anders’ erfaringer med den politiske verden – og de knubs, det gav!