artikler

I 1870’rne var det langt fra alle unge landboere, der fik sig en egentlig landbrugsuddannelse. I stedet lærte de faget gennem praktisk arbejde. Det foregik først hjemme hos forældrene og siden som karle og piger på andre gårde. Men så blev den traditionelle danske kornavl udkonkurreret, og landbruget skulle finde nye veje. Det var ikke længere nok at gøre som de foregående generationer. Der opstod behov for ny og aktuel viden, men det var langtfra alle, der kunne få råd til at forlade arbejdet og i stedet sætte sig på skolebænken. Anders og Kirstine var blandt de heldige.