artikler

I april 1727 blev dragonen Rasmus Pedersen trolovet med Johanne Jespersdatter i Vestermølle. Rasmus var selv født på Vestermølle 27 år tidligere, så der var god grund til at feste.

En trolovelse var en højtidelig handling. Præsten skulle medvirke, og ikke mindre end fem vidner skulle bekræfte handlingen. Samtidigt var den mere bindende, end en forlovelse er i dag. Man kunne ikke bare hæve en trolovelse og gifte sig med en anden. Parrene flyttede da også tit sammen umiddelbart efter trolovelsen, men inden det egentlige bryllup. Det skete nu ikke for Rasmus og Johanne. Da de senere på året blev gift, var Rasmus flyttet til Låsby, mens Johanne stadigt opholdt sig på Vestermølle.

Rasmus havde hidtil været dragon i Kaptajn Bojes Regiment. Nu havde han fæstet en gård i Låsby, som den tidligere fæster ikke længere magtede. Det var ret almindeligt, at sådanne gårde blev overtaget af en soldat. Gården var i øvrigt slet ikke så lille. Den var sat til knap fem tønder hartkorn og var dermed lidt større end Vestermølles landbrug.

Rasmus og Johanne drev gården i Låsby i 14 år. I den tid blev der bygget til, og besætningen blev udvidet. Så døde Rasmus, kun 41 år gammel. Gården blev overtaget af Jens Nielsen, som samtidigt giftede sig med Johanne. På den måde fik Rasmus’ fire børn også en ny far.