artikler

Birgitte Gøye havde arvet pantelenet Ring Kloster – og dermed også Vestermølle – efter sin far i 1544. Først bestyrede hendes mand, Herluf Trolle, klosteret for hende, men i juni 1565 døde også han. Så overtog hun selv styrelsen af klostrets ejendom.

Allerede i september samme år gav klostret hende bekymringer. Den lokale foged havde nemlig oplyst, at seks mennesker var døde i et fiskerhus ved Ring Kloster. Hun sendte straks bud tilbage. Hun måtte vide, om der i mellemtiden havde været flere dødsfald.

Grunden til hendes bekymring var den voldsomme pest, der rasede netop i 1565. På Lolland skulle 13.000 være omkommet, og i Flensborg by var 1800 døde alene mellem jul og pinse. Herluf Trolles afløser som flådechef, Otte Rud døde af pest efter at være blevet taget til fange af svenskerne. Pesten tog både høj og lav.

Det fremgår af niecens brev til Birgitte Gøye, at dronningen også var bekymret. Hun ville meget gerne træffe Birgitte Gøye og foreslog hende en rejserute uden om de steder, hvor folk – ligesom i Ring – døde i større omfang. Således anbefalede hun en overnatning i Nyborg, men frarådede Middelfart.

Vi ved ikke, om Vestermølle også blev ramt af pesten, men vi ved, at beboerne havde den særdeles tæt på. Der er ingen tvivl om, at de har været ligeså bekymrede som Birgitte Gøye og dronningen.